Špecialista verifikácie/validácie pre elektromobilitu v oblasti elektrických pohonov

Miesto: 

Kysucké Nové Mesto, SK, 024 01

Identifikačné číslo požiadavky:  970

 

Spoločnosť Schaeffler je dynamickou globálnou technologickou spoločnosťou a jej úspech je výsledkom podnikateľského ducha a dlhej histórie súkromného vlastníctva. Znie to pre Vás zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobilových výrobcov, ako aj kľúčových hráčov v letectve a priemyselných odvetviach, Vám ponúkame veľa príležitostí na rozvoj. 

 

Náplň práce

Hľadáme vysoko motivovaného špecialistu verifikácie a validácie, ktorý sa pridá k nášmu tímu odborníkov v oblasti elektrických pohonov pre elektromobilitu. Úspešný kandidát bude zodpovedný za riadenie aktivít overovania a validácie našich systémov, pričom zabezpečí, aby splňovali najvyššie štandardy bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu.

 

Kľúčové zodpovednosti:

 

 • Vypracovať a implementovať plán verifikácie a validácie pre naše elektrické trakčne systémy a zabezpečiť jeho súlad s cieľmi a harmonogramom projektu.
 • Vykonávať aktivity verifikácie a validácie a zabezpečiť súlad s príslušnými predpismi a štandardmi.
 • Efektívne dokumentovať a sledovať proces verifikácie a validácie s použitím vhodných nástrojov a procesov.
 • Identifikovať a riešiť akékoľvek problémy alebo odchýlky, ktoré sa vyskytnú počas procesu, úzko spolupracovať s tímom vývojárov a zabezpečiť, aby systém splnil svoje špecifikácie a požiadavky.
 • Udržiavať si aktuálny prehľad o najnovších vývojoch v oblasti elektrických pohonov pre elektro-mobilitu a prispievať k neustálemu zlepšovaniu našich procesov a metodológií.

Kvalifikačné predpoklady

 

 • VŠ II stupňa v oblasti elektrotechniky alebo strojárstva alebo príbuznej oblasti.
 • Skúseností s verifikáciou a validáciou elektrických pohonov pre elektromobilitu výhodou.
 • Technické pozadie v danej oblasti.
 • Skúsenosti s vypracovaním a implementáciou plánov verifikácie a validácie 
 • Vynikajúce komunikačné schopnosti s možnosťou efektívnej práce s tímami a zainteresovanými stranami.
 • Silné schopnosti riešenia problémov a schopnosť pracovať pod tlakom.
 • Vynikajúce organizačné a riadiace schopnosti s dôrazom na detaily a kvalitu.
 • Schopnosť rýchlo sa učiť a prispôsobiť sa novým situáciám a technológiám.
 • Znalosti anglického jazyka na úrovni B2 alebo vyššej, nemecký jazyk výhodou.

 

Ponúkaná mzda

 

1800 - 2500€/mesiac - vyššia mzda môže byť zvažovaná na základe preukázaných skúseností v požadovanej oblasti

Ponúkané benefity

 

 • 13./14. plat
 • Odmeňovanie za zlepšovacie návrhy
 • Príspevok do III. piliera dôchodkového sporenia
 • Jazykové vzdelávanie
 • Príležitosť pracovať v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví elektromobility.
 • Možnosť pracovať s najnovšími technológiami a metodikami v oblasti elektrických ťaho-vých systémov.
 • Konkurencieschopná platová a benefitná politika.
 • Príležitosť na kariérny rast a rozvoj v odbornej oblasti.
 • Príjemné pracovné prostredie a kolegovia.
 • 37,5 hod. pracovný týždeň; pružná pracovná doba s možnosťou využitia home office
 • Príspevok na presťahovanie počas 1. roka

 

Čakajú Vás vzrušujúce úlohy a vynikajúce možnosti rozvoja, pretože s inováciami ovplyvňujeme budúcnosť. Tešíme sa na Vašu žiadosť.

 

www.schaeffler.com/careers

 

Váš kontakt

Henrieta Sventeková

+421910867842

 

 

Kľúčové slová: Výskum & Vývoj;