Industry 4.0 SK

Industry 4.0

Digitalizácia v praxi: digitálne reformy a rozvoj siete komponentov a systémov zvyšujú efektivitu strojov a závodov. Spoločnosť Schaeffler aktívne formuje digitálnu transformáciu. Komponenty spoločnosti Schaeffler s inteligentnými senzormi sa stávajú základným aktivátorom pre Industry 4.0 a zákazníci s cloudovými digitálnymi službami už teraz využívajú výhody odborných znalostí Schaeffler v oblasti vývoja, výroby a logistiky.

Pripojte sa k nám!

Sledovať ponuky v tejto kategórii