Mechatronika SK

Mechatronika

Inteligentné stroje a systémy uľahčujú náš každodenný život. Čím sú však tieto produkty sofistikovanejšie, tým je ich vývoj zložitejší. Mechatronika je jednou z dôležitých kľúčových technológií 21. storočia. Prostredníctvom inteligentného prepájania strojárenstva, elektrotechniky a informatiky prináša mechatronika perspektívy pre svet zajtrajška a symbolizuje interdisciplinárny prístup pri vývoji, výrobe a marketingu moderných produktov a systémov.

Pripojte sa k nám!

Sledovať ponuky v tejto kategórii