Kariéra na celom svete

Skupina Schaeffler investuje výrazne do ďalšieho vzdelávania a rozvoja a v spolupráci s mnohými univerzitami sa  podieľa na odbornej príprave. Podporujeme a vyzývame našich zamestnancov k riešeniu inšpiratívnych úloh, ktoré nám umožňujú vzájomne spolupracovať pri formovaní udržateľnej mobility. Ako svetový dodávateľ mobility ponúkame širokú škálu možností odborného rozvoja a plánovania kariéry - vrátane medzinárodnej výmeny medzi rôznymi spoločnosťami skupiny Schaeffler Group.

Každá Schaeffler lokalita má svoju vlastnú kariérnu stránku.  Pre bližšie informácie navštívte príslušnú web stránku danej krajiny.