IT a Digitalizácia

IT a Digitalizácia

Vyššie, rýchlejšie, ďalej. Produkty spoločnosti Schaeffler prispievajú k najvyšším technologickým výkonom. Vo svete zajtrajška sú však dôležité nielen tradičné výsledky, ale i udržateľnosť a efektivita. K tomu významne prispievajú digitálne riešenia spoločnosti Schaeffler. Už teraz nám umožňujú znižovať emisie skleníkových plynov v cestnej doprave, vytvárať zelenú elektrickú energiu efektívnejším využívaním vodnej alebo veternej energie, alebo hospodárnejšie využívať hnojivá. Inžinieri spoločnosti Schaeffler svojou odbornosťou v oblasti systémov posúvajú limity efektivity ako novej vrcholovej disciplíny. Takéto výsledky možno dosiahnúť len prostredníctvom neustálej digitalizácie a rozvoja sietí.

Pripojte sa k nám!

Sledovať ponuky v tejto kategórii