Xe điện

Xe điện

Nếu thế giới muốn đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trung bình thế giới tăng dưới 2 độ như trong Thỏa thuận khí hậu Paris thì lĩnh vực vận tải sẽ cần đương đầu với thách thức và phải giảm được đáng kể lượng khí thải CO2. Đây chính xác là điều Tập đoàn Schaeffler đang thực hiện: Đương đầu với thử thách. Schaeffler cung cấp các sản phẩm với tất cả tùy chọn điện khí hóa, từ xe lai nhẹ (mild hybrid) đến xe điện xăng (full hybrid) và xe lai sạc điện (plug-in hybrid), cho đến động cơ điện hiệu suất cao cho xe điện thuần túy.

Hãy gia nhập cùng chúng tôi!

 

Theo dõi việc làm trong danh mục này