Mechatronika CZ

Mechatronika

Inteligentní stroje a systémy značně usnadňují náš každodenní život. Ale čím sofistikovanější jsou výrobky, tím složitější je jejich vývoj. Mechatronika se stává jednou z klíčových technologií 21. století. Díky inteligentnímu propojení strojního inženýrství, elektroinženýrství a informatiky vytváří mechatronika již dnes perspektivy pro svět zítřka. Symbolizuje mezioborový přístup k vývoji, výrobě a marketingu moderních produktů a systémů.

Přidejte se k nám!

Prohlížet pracovní místa v této kategorii