IT a Digitalizace

IT a Digitalizace

Výš, dál, rychleji. Produkty společnosti Schaeffler přispívají k nejvyšší výkonnosti v technologii. Ve světě zítřka se však nebudou počítat pouze tradiční rekordy, ale také udržitelnost a účinnost. Digitální řešení společnosti Schaeffler k tomu mohou významných způsobem přispět. Již nyní nám umožňují snižovat emise skleníkových plynů v silniční dopravě, snižovat náklady na výrobu zelené elektřiny pomocí vodní a větrné energie a zvlášť hospodárně využívat hnojiva. Díky svým odborným znalostem systémů lámou inženýři společnosti Schaeffler rekordy v účinnosti jako nové vrcholové disciplíně. Takových rekordních výkonů lze dosáhnout pouze prostřednictvím neustálé digitalizace a síťových propojení.

Přidejte se k nám!

Prohlížet pracovní místa v této kategorii