CNTT & Số hóa

CNTT & Số hóa

Cao hơn, nhanh hơn, xa hơn. Các sản phẩm của Schaeffler góp phần tạo nên hiệu suất công nghệ cao nhất. Tuy nhiên, thế giới trong tương lai không chỉ ghi nhận những kỉ lục thông thường, mà còn cần tính bền vững và hiệu quả. Các giải pháp kỹ thuật số của Schaeffler có thể đóng góp đáng kể cho mục tiêu này. Các giải pháp này hiện đã góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông đường bộ, tạo ra điện xanh từ nước hoặc năng lượng gió với hiệu quả cao hơn về mặt chi phí, hoặc sử dụng phân bón thật hợp lý. Nhờ chuyên môn cao về hệ thống, các kỹ sư Schaeffler liên tục phá vỡ các kỷ lục về hiệu suất. Những kỉ lục này chỉ có thể đạt được thông qua quá trình số hóa và nối mạng liên tục.

Hãy gia nhập cùng chúng tôi!

Theo dõi việc làm trong danh mục này