Načítava sa...
Podeliť sa o informácie o tejto ponuke

Schaeffler Kysuce - štipendijná prax 2021/2022

Miesto: 

Kysucké Nové Mesto, SK, 024 01

Identifikačné číslo požiadavky:  1696

 

Spoločnosť Schaeffler je dynamickou globálnou technologickou spoločnosťou a jej úspech je výsledkom podnikateľského ducha a dlhej histórie súkromného vlastníctva. Znie to pre Vás zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobilových výrobcov, ako aj kľúčových hráčov v letectve a priemyselných odvetviach, Vám ponúkame veľa príležitostí na rozvoj. 

 

Všeobecný popis

 

Cieľová skupina študentov: 

 

študenti III. ročníka Bc. štúdia alebo študenti Ing. štúdia  Strojníckej fakulty, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Fakulty Riadenia a Informatiky, prípadne fakúlt s obdobným zameraním.

 

Organizačné informácie k praxi:

 • výberové konanie  prebehne v mesiacoch august/semtember 2021
 • VŠ štipendijná prax trvá od septembra 2021 – do júna 2022
 • rozsah praxe je  20 - 40 hodín/mesiac
 • súčasťou štipendijnej praxe je jazykový kurz
 • vybratí uchádzači podpíšu so spoločnosťou Schaeffler Kysuce/Slovensko, spol. s r.o. Dohodu o poskytnutí štipendijnej praxe

Ponuka č. 1 - oddelenie výroby špeciálnych strojov

 

oblasť: Konštrukcia strojov - vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 2

náplň práce:

 • vytváranie návrhov a modelov podľa stanoveného konceptu a inštrukcií
 • vytváranie technickej. dokumentácie (výkresy, skice... ) z daných návrhov v súlade so štandardami, funkčnosťou a vyrobiteľnosťou
 • vytváranie montážnych výkresov a kusovníkov. Kontrola a uvoľňovanie výrobných výkresov
 • revidovanie existujúcej výkresovej dokumentácie a kusovníkov
 • vytváranie 3D modelov nakupovaných a normovaných dielov

Ponuka č. 2 - oddelenie výroby špeciálnych strojov

 

oblasť: Strojové videnie / Spracovanie obrazu – vhodné pre študentov strojárstva a elektrotechniky

počet miest: 1

náplň práce:

 • Vytváranie programov kamerových inšpekcií pre strojové videnie (machine vision) v SW Cognex In-Sight Explorer a Designer
 • testovanie dielov pre kamerovú inšpekciu a špecifikovanie riešení

Ponuka č. 3 - oddelenie výroby špeciálnych strojov

 

oblasť: Koncepty a kalkulácie  – vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 1

náplň práce:

 • kalkulácia nákladov
 • administratívne práce spojené s tvorbou cenových ponúk
 • spolupráca s oddeleniami konštrukcie, nákupu, montáže,
 • práca v SAP, práca v programoch Microsoft Office,
 • spracovávanie údajov v Databáze

Ponuka č. 4 - oddelenie R&D

 

oblasť: Systémové inžinierstvo  – vhodné pre študentov elektrotechniky, príp. informatiky

počet miest: 4

náplň práce:

 • návrh architektúry elektrických pohonov, výkonovej elektroniky, akčných členov a riadiacich systémov
 • dimenzovanie konkrétnych prvkov systémov elektrických pohonov alebo akčných členov riadiacich systémov pre tieto pohony
 • dekomponovanie komplexných systémov
 • definovanie rozhraní systémov
 • simulácie vyššie spomínaných systémov
 • práca v  Enterprise Architect a Matlab/Simulink

Ponuka č. 5 - oddelenie R&D

 

oblasť: softvérové inžinierstvo  – vhodné pre študentov elektrotechniky, príp. informatiky

počet miest: 2

náplň práce:

 • tvorba riadiacich modelov v SW Matlab-Simulink pre riadenie elektrických motorov a ďalších prvkov systému.
 • vytváranie a rozširovanie makier Excel VB pre interné nástroje.
 • tvorba modulových testov pre interné prostredie SIL.
 • práca v  C, Phyton a Matlab/Simulink
   

Ponuka č. 6 - oddelenie R&D

 

oblasť: skúšobné inžinierstvo  – vhodné pre študentov elektrotechniky, príp. informatiky

počet miest: 2

náplň práce:

 • životnostné a funkčné skúšky mechatronických systémov
 • príprava stanice pre vykonanie skúšky, kontrola kalibrácií, vykonanie plausibility, nastavenie programu na stanici
 • príprava vzorky pre skúšobný beh(montáž senzorov, montáž vzorky na stanicu, prípravky, príprava periférií-chladiaci okruh vodou, chladiaci okruh olejom, simulátor batérií, CAN komunikácia a nastavenie požadovaných parametrov v ECU)

Ponuka č. 7 - oddelenie R&D

 

oblasť: simulačné inžinierstvo  – vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 1

náplň práce:

 • fyzikálne pevnostné výpočty a optimalizácia - práca so SW Abaqus
 • tvorba prezentácií v PowerPointe a analýza výpočtov v Exceli                             
 • spolupráca s konštruktérmi a aplikačnými inžiniermi                                                                                             
 • účasť na projekte Eco Formula                                                                                                             

Ponuka č. 8 - oddelenie R&D

 

oblasť: verifikačné a validačné inžinierstvo  – vhodné pre študentov elektrotechniky, príp. informatiky

počet miest: 1

náplň práce:

 • hodnotenie požiadaviek na systémy a komponenty s ohľadom na testovateľnosť a odvodenie konkrétnych testovacích prípadov
 • preskúmanie špecifikácií testu, vytvorenie dokumentácie k testu
 • optimalizácia testovacích postupov

Ponuka č. 9 - oddelenie nákupu

 

oblasť: manažment kvality dodávateľov  – vhodné pre študentov strojárstva a elektrotechniky

počet miest: 2

náplň práce:

 • schválenie a zmena procesu výroby komponentu
 • vytváranie návodov na kontrolu komponentov
 • práca v SAP
 • práca s výkresovou dokumentáciou

Ponuka č. 10 - oddelenie priemyselného inžinierstva

 

oblasť: podpora projektového manažmentu  – vhodné pre študentov priemyselného inžinierstva, príp. elektrotechniky

počet miest: 11

náplň práce:

 • podpora oddelení metód priemyselného inžinierstva, digitálneho podniku a výrobných projektových tímov
 • spracovávanie štatistických údajov
 • zlepšovanie procesov
 • pomoc pri tvorbe virtuálnych tréningov
 • tvorba/zjednodušovanie 3D modelov objektov/strojov
 • príprava virtuálnych pracovísk
 • pomoc pri procese 3D skenovania - skenovanie s prístrojom
 • práca so softvérom tvorba/modelovanie 3D modelov objektov/strojov v daných SW
 • tvorba prezentácií a prezentácia výsledkov
 • práca so softvérmi: Excel, Blender, Unity, Autodesk Inventor, Autodesk ReCap a Leica Cyclone

Ponuka č. 11 - výrobný segment

 

oblasť: programovanie, dátové analýzy, big data - vhodné pre študentov elektrotechniky, informatiky, príp. strojárstva

počet miest: 1

náplň práce:

 • analýza výrobných procesov
 • identifikácia potenciálov

Ponuka č. 12 - výrobný segment

 

oblasť: kalkulácie, podpora projektového manažmentu - vhodné pre študentov strojárstva alebo ekonómie

počet miest: 1

náplň práce:

 • podpora a kontrola kalkulácií produktov
 • podpora projektových tímov

Ponuka č. 13 - oddelenie Schaeffler Academy

 

oblasť: vzdelávanie zamestnancov - vhodné pre študentov informatiky alebo ekonómie

počet miest: 1

náplň práce:

 • podpora projektu Fit4Mechatronics
 • organizácia školení
 • príprava podkladov ku školeniam
 • vyhodnocovanie, štatistiky
 • komunikačné články

Ponuka č. 14 - oddelenie Schaeffler Academy

 

oblasť: vzdelávanie študentov SŠ - vhodné pre študentov mechatroniky a elektrotechniky

počet miest: 1

náplň práce:

 • príprava zadaní- praktických cvičení pre žiakov z oblasti elektrotechniky a mechatroniky
 • práca s aplikáciou Festo Learning

Ponuka č. 15 - oddelenie Schaeffler Academy

 

oblasť: duálne vzdelávanie - vhodné pre študentov strojárstva so zameraním na odborný výcvik študentov SŠ, príp. pedagogika odborných predmetov

počet miest: 1

náplň práce:

 • podpora didaktiky odborného výcviku
 • implementácia nových foriem interaktívneho vzdelávania
 • tvorba didaktických  konceptov na podporu nových zručností

Ponuka č. 16 - oddelenie účtovania pohľadávok

 

oblasť: medzinárodné účtovanie pohľadávok - vhodné pre študentov ekonomického zamerania

počet miest: 1

náplň práce:

 • podpora tímu pri účtovaní pohľadávok
 • spracovanie platobných avíz
 • spracovanie reportov

Ponuka č. 17 - oddelenie centrálnej technológie

 

oblasť: technológia - vhodné pre študentov strojárstva

počet miest: 2

náplň práce:

 • podpora technológií automatizácie s robotom (KUKA, Fanuc, Staubli)
 • podpora technológií trieskového obrábania

 

Pri prihlasovaní označte svoju preferovanú oblasť štipendijnej praxe - uveďte poradové číslo ponuky (vybrať si môžete max. 3 ponuky).

 

Mzda:  €5.00 EUR / na hodinu 

 

Čakajú Vás vzrušujúce úlohy a vynikajúce možnosti rozvoja, pretože s inováciami ovplyvňujeme budúcnosť. Tešíme sa na Vašu žiadosť, ktorú môžete zasielať do 6.8.2021.

 

www.schaeffler.com/careers

 

Váš kontakt

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 

Katarína Pažická 

+421414205338 

 

 

Kľúčové slová: Ľudské zdroje;