Sự nghiệp của bạn. Tương lai của chúng ta.

Thế giới đang chuyển động với tốc độ ngày càng tăng và liên tục đổi mới. Bất cứ ai muốn tham gia vào quá trình định hình sự đổi mới này đều phải nghĩ đến tương lai ngay từ bây giờ. Chúng tôi muốn đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực chuyển động bền vững. Vì vậy, với vai trò là một nhà cung cấp cho ngành công nghiệp và sản xuất ô tô, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu vì một thế giới sạch hơn, an toàn hơn và thông minh hơn. Đội ngũ nhân viên là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Họ có những đóng góp đáng kể để đưa chiến lược của chúng tôi vào thực tiễn. Mỗi người đóng góp theo cách riêng của mình. Hãy gia nhập cùng chúng tôi!

Bản đồ công việc

Tìm kiếm công việc chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp toàn cầu

Với vai trò là nhà cung cấp sản phẩm chuyển động trên toàn thế giới, chúng tôi mang lại nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và định hướng sự nghiệp.
Hãy tìm hiểu thêm! 

GIA NHẬP MẠNG LƯỚI NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TÔI

Nhập địa chỉ thư điện tử để chúng tôi biết về bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và sự kiện phù hợp với sở thích của bạn.

Đã là thành viên?