Sự nghiệp của bạn - Tương lai của chúng tôi

Nhân viên của chúng tôi là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Chúng ta cùng nhau làm cho chuyển động an toàn hơn, sạch hơn và thông minh hơn. Chúng tôi xem những thách thức trong tương lai là cơ hội, đó là lý do tại sao – với tư cách là công ty công nghệ chuyển động – chúng tôi muốn trở thành người tiên phong trong mọi khía cạnh công việc của mình. Khi làm như vậy, chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở và đáng tin cậy.

Tham gia cùng chúng tôi - và làm cho thế giới chuyển động thông minh hơn trong khi bạn đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.

Bản đồ công việc

Tìm kiếm công việc chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp toàn cầu

Với vai trò là nhà cung cấp sản phẩm chuyển động trên toàn thế giới, chúng tôi mang lại nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và định hướng sự nghiệp.
Hãy tìm hiểu thêm! 

Tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để cho chúng tôi biết về bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và sự kiện phù hợp với những gì bạn quan tâm.

Đã là thành viên?