Sự nghiệp của bạn – Tương lai của chúng tôi

Mỗi nhân viên là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau tạo nên những chuyển động an toàn, sạch và thông minh hơn. Đó là thách thức trong tương lai, nhưng đồng cũng là cơ hội. Vì vậy, với tư cách là nhà cung cấp ô tô và công nghiệp - chúng tôi mong muốn trở thành nhà tiên phong trong mọi hoạt động của mình. Và để đạt được điều đó, chúng tôi cần dựa trên một môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở và tin cậy.
Tham gia cùng chúng tôi để góp phần giúp thế giới chuyển động theo cách hiện đại hơn, cũng như đưa sự nghiệp bạn thăng hoa lên một tầm cao mới.

Bản đồ công việc

Tìm kiếm công việc chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp toàn cầu

Với vai trò là nhà cung cấp sản phẩm chuyển động trên toàn thế giới, chúng tôi mang lại nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và định hướng sự nghiệp.
Hãy tìm hiểu thêm! 

Tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi

Hãy nhập địa chỉ email của bạn để cho chúng tôi biết về bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và sự kiện phù hợp với những gì bạn quan tâm.

Đã là thành viên?