Schaeffler Karrier Weboldal Általános Felhasználási Feltételei

1. Hatály

1.1
A Schaeffler Részvénytársaság vagy társvállalkozásai (továbbiakban: "Schaeffler") által kínált és működtetett Schaeffler karrier weboldal (továbbiakban: „weboldal”) esetében kizárólag ebben a dokumentumban rögzített felhasználási feltételek az irányadóak. Jelen Felhasználási Feltételek (aktuális változtatásaival együtt) elfogadása szükséges a felhasználó részéről mielőtt használatba venné a felületet. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el ezen felhasználási feltételeket, úgy nem tudja használatba venni a weboldalt.

1.2
Ezen felhasználási feltételek további, kiegészítő feltételekre vonatkoznak, amelyek a weboldal használatára érvényesek, név szerint a Schaeffler Adatvédelmi Irányelveire, beleértve a sütikre vonatkozó információkat, lásd a weboldalon található linket és az Általános használati feltételek 10. bekezdését.   

1.3
Jelen felhasználási feltételek esetében a Schaeffler fenntartja a változtatás és kiegészítés jogát.

 

2. A weboldal tartalmi felépítése

A Schaeffler a weboldalán felhőalapú toborzási rendszert biztosít a Schaeffler vállalatoknál megüresedett állásokról való tájékoztatás és a jelentkezési folyamat végrehajtása céljából.

A weboldal lehetőséget biztosít közvetlenül a munkaerőközvetítő partnereknek, fejvadász cégeknek a potenciális jelöltek profiljának továbbítására a Schaeffler cégcsoport belső rendszerén keresztül. Ez megelőzően a szolgáltatók kötelesek a jelöltek előzetes hozzájárulását megszerezni személyes adataik feldolgozására vonatkozóan, lásd a weboldalon a Schaeffler Adatvédelmi Szabályzatában (elérhető a weboldal lábjegyzetében található linken és az Általános Felhasználási Feltételek 9. pontja alatt).

A Schaeffler a weboldalon nem kötelező érvényű információkat, szolgáltatásokat, funkciókat, szoftvereket és egyéb tartalmakat (továbbiákban: „tartalom”) tesz elérhetővé, amelyek hozzáférhetőek a felhasználók számára. Az ilyen jellegű tartalmi elemek elhelyezésének kötelezettségvállalás nélkül és a teljességre vonatkozó garanciák nélkül kell történnie. A Schaeffler bármikor saját döntési hatáskörében, részben vagy egészben blokkolhatja a weboldalt, vagy megváltoztathatja annak tartalmát bármilyen előzetes értesítés nélkül. A Schaeffler nem vállal semmi nemű felelősséget a webhely folyamatos rendelkezésre állásával kapcsolatosan.

A weboldal részleges hozzáférési védelemmel rendelkezik. A felhasználáshoz előzetes regisztrációra van szükség, erre való tekintettel nincs külön a regisztrációhoz való jog fenntartva. A weboldal bizonyos szolgáltatásaihoz előzetes aktiválás nélkül nincs lehetőség.

 

3. Felhasználási jogok

3.1
A weboldalon elérhető tartalom felhasználására az alábbi feltételek, illetve az ezekre a Schaefflerrel már megállapodott alkalmazandó licencfeltételek vonatkoznak. A licencmegállapodások, amelyek külön megállapodás útján történnek, elsőbbségi jogi hatályt élveznek ezen dokumentum feltételeivel szemben.

3.2
A Schaeffler felhasználói számára a weblapon elérhető tartalom tekintetében nem kizárólagos, nem továbbadható vagy átruházható jogot biztosít felhasználására olyan mértékben és módon, ahogy a felek arról felhasználói szabályok alapján megállapodtak. Amennyiben nincs valamilyen jellegű megállapodás bármely felmerülő ponton, abban az esetben a Schaeffler belső előírásai az irányadóak.

3.3
A szoftver kizárólag virtuálisan megjelenő, olvasható formában érhető el ingyenesen. Semmilyen típusú forráskód kiadására és közzétételére nincs lehetőség. Amennyiben a nyílt forráskódú szoftverek licencfeltételei elsőbbséget élveznek ezen dokumentum feltételeivel szemben, és előírják, hogy a Schaeffler tegye elérhetővé a forráskódot, úgy ezt a forráskódot a meghatározott kiadások megtérítéséért cserébe kell rendelkezésre bocsátani.

3.4
Amennyiben a kötelező rendelkezések, jogi szabályozások ellentétesen nem rendelkeznek, a felhasználó nem változtathatja meg, bővítheti vagy fordíthatja le a szoftvert, vagy annak dokumentációját, továbbá nem távolíthatja el annak egyes alkotóelemeit.

3.5
A tartalmat az alkalmazandó szerzői jogi törvények, valamint a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb hatályban lévő szabályozások védik. A felhasználónak be kell tartania a vonatkozó törvényeket, különös tekintettel az alfanumerikus személyazonosításra, továbbá a védjegyek és a szerzői jogi közlemények nem eltávolíthatóak a szoftverből, dokumentációból vagy ezek másolataiból.

3.6
Ezen rendelkezések nem érintik a szoftverek védelme tekintetében alkalmazandó általános szerzői jogi rendelkezéseket.

 

4. Szellemi tulajdon

4.1
A jelen Felhasználási Feltételek 4. fejezetében foglalt bizonyos konkrét követelményeit nem érintve a weboldal bármely tartalmi eleme a Schaeffler előzetes írásbeli engedélye nélkül nem módosítható, másolható, reprodukálható, értékesíthető, bérbeadható, használható, illetve nem kiegészíthető.

4.2
A felhasználási jog, illetve az itt kifejezetten magadott egyéb jogok kivételével a felhasználónak semmiféle további jogok nem biztosíthatóak, különös tekintettel a cégnévre vagy az ipari tulajdoni jogokra, például a szabadalmakra, a használatos modellekre vagy a védjegyekre. Ezen jogok biztosításának kötelezettsége alá Schaeffler sem tartozik.

 

5. Regisztráció és a védett oldalak használata

5.1
A weboldal részben jelszóval védett. Az oldalakhoz csak regisztrált felhasználók férhetnek hozzá biztonsági okokból kifolyólag. A Schaeffler, mint vállalat nem regisztrálhat a weboldalra. A Schaeffler fenntartja a jogot, hogy a korábban szabadon hozzáférhető weboldalakat regisztrációhoz kösse. A Schaeffler bármikor visszavonhatja a hozzáférési jogot a hozzáférési adatok zárolásával, indoklás megadása nélkül, különöseképpen amennyiben a felhasználó:

 • hamis, a valóságnak nem megfelelő adatokat töltött fel, és/vagy úgymond „Hamis profilt” hozott léptre;
 • megsérti a felhasználási feltételeket, illetve a hozzáférési adatok védelméről szóló rendelkezéseket;
 • megsértette az alkalmazandó törvényeket, jogszabályokat a weboldalhoz való hozzáférés vagy annak használata során, vagy ezen jogsértés fenyeget, vagy fennáll a Schaeffler olvasata szerint; vagy
 • inaktív felhasználója a weboldalnak egy hosszabb időszakon keresztül, vagy
 • olyan tartalmat tesz közzé, amely a Schaeffler olvasata szerint szélsőséges, rasszista, szexista, diszkriminatív, illegális, helytelen, sértő vagy harmadik felek jogait (például személyes jogokat) sérti.

A Schaeffler fenntartja a jogot a további jogi lépések megtételére, amennyiben ezek indokoltak.

5.2
Abban az esetben, ha a regisztráció engedélyezett, a felhasználónak pontos és helyes adatokat kell megadnia, és a változásokról haladéktalanul értesítenie kell a Schaefflert. A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy minden részére küldött e-mail kézbesíthető legyen az általa feltüntetett levelezési címre.

5.3
Felhasználó a regisztrációt követően felhasználónevet és jelszót (felhasználói adatokat) kap. Az első bejelentkezéskor a felhasználónak meg kell változtatnia a Schaeffler által biztosított jelszót egy általa választott új, biztonságos jelszó megadásával. A felhasználói adatok lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy hozzáférhessen saját adataihoz, megváltoztassa ezeket, és ha szükséges, kibővítse vagy visszavonja az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodásokat.

5.4
A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználói adatok ne legyenek hozzáférhetőek harmadik fél számára, és felelnie kell a felhasználói adatokkal tett minden megbízásért, igényért és egyéb tevékenységért. Minden egyes használatot követően ki kell lépni a jelszóval védett felületről. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy egy harmadik fél visszaél a felhasználói adataival, akkor a Schaefflert írásban, akár e-mailben történő kommunikáció útján haladéktalanul értesítenie szükséges. Ezen jellegű értesítés beérkezése után a Schaeffler blokkolja a hozzáférést a jelszóval védett területhez azon felhasználói adatok részére. Bármely blokkolás feloldása csak akkor lehetséges, ha a felhasználó a Schaefflerhez külön kérelmet nyújt be, vagy újabb regisztrációt eszközöl.

5.5
A felhasználó írásban bármikor kérheti a regisztráció törlését, amennyiben a törlést a jelenlegi szerződéses esetek szabályozása és azok feldolgozása nem akadályozza. Ebben az esetben a Schaeffler törli a felhasználó összes felhasználói adatát és minden további személyes adatát, amint azokra a fent említett okokból kifolyólag a továbbiakban nincs szükség.

 

6. Referenciák és hivatkozások

A weboldal hivatkozásokat és linkeket (hiperhivatkozásokat) tartalmazhat harmadik felek webhelyeire vonatkozóan. A Schaeffler nem vállal semmiféle felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért, valamint a Schaeffler nem tekinti ezen weboldalak tartalmát sajátjának, mivel a Schaefflernek nincs lehetősége ellenőrizni azon információkat, amelyeket egy harmadik fél linkjéhez kapcsolhatóak, és nem vállal felelősséget ezen felületeken szereplő tartalmakért és információkért. A hivatkozott weboldalak bármilyen nemű használata és erre vonatkozó kockázatai kizárólagosan a felhasználót terhelik.

 

7. Jogcímmel, minőséggel és vírusokkal kapcsolatos felelősség kizárása

7.1
Amennyiben a tartalom díjmentesen kerül rendelkezésre bocsátásra, közzétételre, úgy a felelősségre vonhatóság kizárható a weblap cím meghibásodásáért vagy a tartalom minőségével kapcsolatos hibák miatt, különös tekintettel a helyességére, a hibátlan jellegére és a harmadik felek tulajdonjogainak, szerzői jogainak hiányára, továbbá a, teljesség és/vagy használhatóság esetén, kivéve szándékos cselekedetek vagy rosszindulatú cselekmény vonatkozásában. A Schaeffler ezáltal elutasítja az összes nyilvánosan kifejezett vagy hallgatólagos, törvényi vagy egyéb jótállást értinő kötelezettséget, beleértve, de nem kizárólagosan, a forgalmazhatóság, a jogsértés elmulasztása és a meghatározott célra való alkalmasság garanciáit is egyben.

7.2
A Schaeffler felelősségét bármely minőségi hibával vagy jogcím hiányosságával kapcsolatban jelen feltételek 7.1. fejezetének rendelkezései határozzák meg. Ceteris paribus, a Schaeffler bármilyen jellegű felelőssége ki van zárva, kivéve (i) ha ezt kötelező jogszabályi előírás követeli (pl. termékfelelősségi rendelet) (ii) ha ez termékfelelősségi rendeletből ered, (iii) ha ez szándékos cselekedetből vagy súlyos gondatlanságból ered, (iv) ha ennek oka halál vagy személyi sérülés, (v) ha ez minőséget biztosító garancia elfogadásából ered, (vi) ha ez egy hiba rosszindulatú elhallgatásából, vagy (vii) a szerződés súlyos megszegéséből ered. A szerződés súlyos megszegéséből eredő bármilyen kár azonban csak a jellegzetes, előre látható károkra korlátozódik, amennyiben szándékos cselekedet vagy súlyos gondatlanság nem áll fenn.

7.3
A Schaeffler törekszik arra és lehetőségei szerint mindent megteszt, hogy a weboldalt minden vírustól mentesítse, azonban a Schaeffler nem nyújthat teljes körű garanciát a vírusmentességre. Mielőtt bármilyen információt, szoftvert vagy dokumentációt letöltene, a felhasználónak a saját védelme érdekében, valamint vírusok esetlegesen a weboldalra történő juttatásának megakadályozása érdekében célszerű, víruskereső programot igénybe venni és megfelelő biztonsági intézkedéseket megtenni. A felhasználó felel az indokolt, javasolt eljárások végrehajtásáért, hogy megfeleljen a vírusvédelemnek és az adatbeviteli és kimeneti pontosságára vonatkozó követelményeknek, valamint felelős a weboldalunkon kívüli eszközök fenntartásáért az elveszített adatok rekonstrukciójáért.

7.4
A bizonyítási teher megváltozása nem kapcsolódik a fenti rendelkezések egyikéhez sem.

 

8. Felhasználói kötelezettségek

8.1
Felhasználó nem járhat el a következő esetek szerint a weboldal kapcsán:

 • semmilyen kárt vagy sérülést nem okozhat személyeknek, különösen fiatalkorúaknak, vagy sértheti meg a személyes jogaikat;
 • nem mehet szembe és nem sértheti meg a jóhiszeműség elvét;
 • nem sértheti meg az ipari tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonjogokat;
 • nem juttathat vírust/okozhat kárt a rendszerbe a weboldal használásával;
 • nem tölthet fel, oszthat meg, továbbíthat nem megengedélyezett linkeket, hiperhivatkozásokat, különös tekintettel a jogszerűségbe és titoktartási kötelezettségbe ütköző esetekben
 • nem tölthet fel, oszthat meg, továbbíthat úgynevezett kéretlen leveleket (“spam”), irreleváns figyelmeztetéseket vírusokról, Malwareről, vagy hasonlókról, továbbá nem küldhet vagy szerencsejáték, játék, piramisjáték meghívókat, vagy hasonló tevékenységekre való felhívást;
 • nem tanúsíthat olyan magatartást, amely bármely módon korlátozza vagy gátolja a weboldal használatát, vagy élvezhetőségét, amelyek a Schaeffler szerint kárt okozhatnak a Schaeffler, vagy a weboldal felhasználói részére, vagy plusz költségeket jelenthetnek;
 • nem használhatja a weboldalt oly módon, amely azt károsítaná, rongálná, leterhelné, , továbbá más harmadik fél weboldal használatával ütközne, ideértve azok valós idejű tevékenységeinek véghezvitelét a weboldalon keresztül;
 • nem használhatja a weboldalt hamis adatok megadásával, úgynevezett „Hamis profil” létrehozásával;


8.2
A Schaeffler azonnali hatállyal felfüggesztheti az adott felhasználó hozzáférését a weboldalhoz, különösképp amennyiben a felhasználó ezen feltételekkel kapcsolatos fenti meghatározásokat megszegi.

 

9. Személyes adatok védelme

A Schaeffler a felhasználó személyes adatainak összeállítása, felhasználása és feldolgozása során betartja a vonatkozó adatvédelmi előírásokat, amelyek a weboldalon megtekinthetők.

 

10. Adatkiviteli előírások

Az információk, adatok, szoftver és dokumentáció transzferálása, az exportellenőrzés során alkalmazandó jogi rendelkezések hatálya alá tartozhatnak, különösen, de nem korlátozva az EU tagállamaira vagy az USA államaira a felhasználás céljától, típusától, vagy a végfelhasználattól függően. A felhasználó megerősíti, hogy mindenkor betartja az exportellenőrzési törvényre vonatkozó rendelkezéseket.

 

11. Kiegészítő megállapodások, illetékes joghatóság, alkalmazandó jogszabályok

11.1
A jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kiegészítő megállapodást, beleértve a szerződés bármilyen módosítását, írásban kell megtenni.

11.2
A joghatósági szempontból illetékes hely, a Schaeffler Részvénytársaság székhelye.

11.3
A weboldal egyes oldalait a Schaeffler üzemelteti, és a Schaeffler felelőssége alá tartozik. Ezek az oldalak megfelelnek azon érintett ország követelményeinek, amelyben a Schaeffler Részvénytársaság székhelye található. A Schaeffler nem vállal semmilyen felelősséget olyan esetekben, amelyekben a weboldalon található információkat, szoftvereket és/vagy dokumentációkat az adott országon kívüli helyeken letöltsék, felhasználják. Ha az adott országon kívüli országok felhasználói használják a weboldalt, akkor ők felelnek az adott országban alkalmazandó jogszabályok betartásáért. A weboldalon található információkhoz, szoftverekhez és/vagy dokumentációkhoz való hozzáférés tilos azokban az országokban, ahol a hozzáférés jogellenes. Ezen fentebb említett esetekben, ha a felhasználó a Schaefflerrel kereskedelmi kapcsolatba kíván lépni, akkor a felhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot az adott országban illetékes Schaeffler képviselőjével.

11.4
Ezen a feltételekre, valamint a weboldal használatára a Schaeffler Részvénytársaság székhelyének törvényei -, tehát a Német Szövetségi Köztársaság törvényei – irányadóak, esetleges érdekellentét fennállása esetén az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései nem alkalmazhatóak.


Schaeffler Karrier Weboldal, Verziószám: 01, Dátum :2020.05.14.