VŠ štipendijná prax 2023/2024

Miesto: 

Kysucké Nové Mesto, SK, 024 01

Identifikačné číslo požiadavky:  12241

 

Spoločnosť Schaeffler je dynamickou globálnou technologickou spoločnosťou a jej úspech je výsledkom podnikateľského ducha a dlhej histórie súkromného vlastníctva. Znie to pre Vás zaujímavo? Ako partner všetkých hlavných automobilových výrobcov, ako aj kľúčových hráčov v letectve a priemyselných odvetviach, Vám ponúkame veľa príležitostí na rozvoj. 

 

Študentom III., IV., V. ročníka ponúkame možnosť štipendijnej praxe vo vybraných oblastiach.

 

 • Vhodné pre študentov mechatroniky, elektrotechniky, IT, strojárstva, priemyselného inžinierstva, robotiky, digitalizácie, automatizácie a podobného technického zamerania.

Organizačné informácie k praxi:

 

 • Výberové konanie  prebehne v mesiaci august 2023
 • VŠ štipendijná prax trvá od októbra 2023 do júna 2024
 • Rozsah praxe je  20 - 80 hodín/mesiac
 • Súčasťou štipendijnej praxe je jazykový kurz
 • Vybratí uchádzači podpíšu so spoločnosťou Schaeffler Kysuce/Slovensko, spol. s r.o. Dohodu o poskytnutí štipendijnej praxe
 • Mzda 8,- /hod
 • Študenti 5. ročníka v školskom roku 2023/2024 majú možnosť zúčastniť sa programu YOUNG ENGINEER (R&D oddelenie), ktorý zahŕňa Erasmus stáž počas letného semestra v Nemecku 

Oblasť simulácií pre oddelenie vývoja E-mobility

 

Náplň práce:

 • Simulácie a verifikácia pohonných systémov a subsystémov
 • Spracovanie a interpretácia výsledkov pomocou reportov a grafov
 • Optimalizácia systémov/subsystémov voči účinnosti a životnosti

Požiadavky:

 • Anglický jazyk B1 – B2
 • Vedomosti o fyzikálnych pevnostných výpočtoch a optimalizáciách
 • Skúsenosť so SW Abaqus - výhodou

Oblasť systémového inžinierstva pre oddelenie vývoja E-mobility

 

Náplň práce:

 • Koncepcia, usporiadanie a modelovanie mechatronických systémov, systémov pohonu pre batériové elektrické a hybridné vozidlá, systémov mechatronických aktuátorov
 • Analýza koncepcií mechatronických systémov a systémov pohonu pre batériové elektrické a hybridné vozidlá
 • Validácia simulačných modelov
 • Podpora aspektov funkčnej bezpečnosti
 • Koordinácia, tvorba a aktualizácia D-FMEA pre mechatronické systémy

Požiadavky:

 • Znalosť simulačného nástroja (Matlab, Simulink)
 • Skúsenosti s Enterprise Architect, SysML, Matlab sú výhodou.
 • Anglický jazyk B1 – B2

Finančné centrum zdieľaných služieb v Žiline

 

Vhodné pre študentov ekonomiky, účtovníctva, manažmentu

 

Počet miest: 6

 

Náplň práce:

 • Komunikácia s odberateľmi a s inými spoločnosťami v rámci skupiny Schaeffler
 • Spravovanie kmeňových údajov zákazníkov
 • Práca s nákupnými objednávkami
 • Spracovanie došlých faktúr
 • Spracovanie platobných avíz, zaznačovanie relevantných údajov na zákaznícke účty
 • Kontrolná činnosť
 • Práca v systéme SAP

 

Požiadavky:

 • anglický jazyk na komunikačnej úrovni je nevyhnutnosťou, kombinácia s iným cudzím jazykom je výhodou
 • dobré komunikačné schopnosti
 • analytické myslenie
 • práca s číslami
 • schopnosť samostatnej práce
 • znalosť Excel, Word, Outlook
 • Nástup možný na štipendijnú prax od Októbra 2023 

 

Oddelenie kalkulácií

 

Oblasťkalkulácie, podpora projektového manažmentu - vhodné pre študentov strojárstva alebo ekonómie

Počet miest: 3

Náplň práce:

 

 • podpora a kontrola kalkulácií produktov, analýza nákladov
 • podpora projektových tímov
 • analýza dát v excel databáze zo Smart Control Systému
 • analýza a správa súborov pre potreby evidovania výrobných dát
 • analýza nákladov spojených s nadprácou, s nekvalitou

Oddelenie kvality

 

Oblasť: výrobná kvalita - vhodné pre študentov strojárstva

Počet miest: 3

Náplň práce:

 

 • Dátové analýzy v rámci vyhodnotenie výsledkov meraní pre segment
 • Podpora pri technológií merania – meracie systémy montážnych liniek
 • Podpora pri funkčných skúškach

Oddelenie nákupu

 

Oblasť: nákup - vhodné pre VŠ študenta/-tku ekonomického, technicko-ekonomického alebo technického smeru so zmyslom pre nákupné záležitosti, predovšetkým s ochotou učiť sa a rásť

 

Počet miest: 1

 

Náplň práce:

 

 

 • Komunikácia s dodávateľmi, update štandardenj dokumentácie (Code of Condict, certifikáty, aktuálne verzie dohôd) – angličtina, nemčina a ďalšie jazyky výhodou
 • Junior buyer podpora - analýzy nakupovaných objemov a technických špecifikácií, prieskumy trhu
 • Malé nákupné rokovania a projekty menšieho rozsahu
 • Práca v ERP systémoch SAP a Coupa

Oddelenie Schaeffler Academy

 

Oblasť: vhodné pre VŠ študenta/-tku pedagogického, technicko-ekonomického alebo technického smeru so záujmom o vzdelávanie, predovšetkým s ochotou učiť sa a rásť

 

Počet miest:2

 

Náplň práce:

 

 • Podpora projektov vzdelávania: komunikácia v medzinárodnom tíme, príprava podkladov, sledovanie a reportovanie tvorby vzdelávacích programov
 • Práca s globálnym LMS: administrácia školení, vyhodnocovanie a AMS: administrácia duálneho vzdelávania
 • Príprava workshopov a podpora pri ich realizácii
 • Participácia na tvorbe VR a AR vzdelávania, videokurzov, e-learningov

 

 

 

Ako globálna spoločnosť so zamestnancami po celom svete je pre nás dôležité, aby sme sa k sebe správali s rešpektom a vážili si všetky nápady a názory. Rešpektujeme rozdiely, podporujeme kreativitu a inovácie. Týmto spôsobom prispievame k udržateľnému vytváraniu hodnôt pre všetky zainteresované strany a celú spoločnosť. Spoločne tak posúvame svet dopredu.

 

Čakajú Vás vzrušujúce úlohy a vynikajúce možnosti rozvoja, pretože s inováciami ovplyvňujeme budúcnosť. Tešíme sa na Vašu žiadosť.

 

Ako Schaeffler vníma manažérske schopnosti nájdete na odkaze: schaeffler.com/leadership.

 

www.schaeffler.com/careers

 

Váš kontakt

Schaeffler Kysuce, spol. 

Henrieta Sventeková 

+421910867842 

 

 

Kľúčové slová: Absolvent; Stáž; Skrátený úväzok; na dobu určitú; Administrácia, servis a podpora;